Hara - stred človeka
26. – 29. 5. 2016, centrum Surya, Biele Karpaty – intenzívny retreat
Qigong, tanec, meditácie, shiatsu ošetrenia hara, prechádzky prírodou, výborná strava.

Všetko na Zemi má svoj rovnovážny stred, rovnako aj človek. Má ho umiestnený v oblasti pupka, kde sa nachádza fyzické ťažisko. Táto oblasť je však aj silným energetickým centrom, v Japonsku zvaným „Hara“, v  čínskej terminológii nazývaným „spodný dantien“.
Hara má v japonskej kultúre a východnom chápaní „Ja“ nesmiernu dôležitosť. Nielen tú na fyzickej úrovni. Orientálny názor kladie do miesta Hara aj ťažisko našej osobnosti, je základom nášho fyzického „Ja“, v  ktorom sa  môže ukotviť náš duch. Hara je našim stredom, centrom našej životnej energie, zdrojom vitality, sídlom životnej sily a  intuície. Sila Hara je univerzálnym zdrojom. Používajú ju ako zdroj svojej sily a  stability majstri bojových umení, ale na druhej strane aj umelci kaligrafie, lukostreľby, či iných umení. Potenciál Hara sa dá využívať aj pri riešení pracovných záležitostí, pri činnostiach, kde sa treba viac otvoriť intuícii, cez Hara sme schopní skutočne do hĺbky vypočuť druhého. Hara používame aj pri každodenných bežných činnostiach, ako napríklad varenie, či prenášanie ťažkého nákladu. Hara používame v  shiatsu automaticky a  nepretržite.
Centrum Hara možno posilňovať prostredníctvom cvičení, meditácie alebo len prostredníctvom prostého uvedomenia a súžitia s ním.
Kurz je určený všetkým záujemcom, aj úplným začiatočníkom.

Náplň seminára:
- jednoduché pohybové cvičenia, na základe ktorých objavíme vlastný stred - Hara,
  jeho umiestnenie, intenzitu a schopnosť komunikácie
- cvičenia pre jednotlivcov v priestore na objavenie vnútorného priestoru vlastného
  centra Hara a jeho interakcie s okolitým priestorom
- cvičenia vo dvojiciach na rozvoj komunikácie s ostatnými prostredníctvom Hara
- Qigong zameraný na oblasť Hara a chrbticu
- ranné a večerné meditácie
- shiatsu ošetrenia a moxovanie oblasti hara
- výlety do prírody tematicky zamerané na Hara

Začiatok kurzu 26.5. o 16,00 / koniec kurzu 29.5. o 12,30
Orientačný program TU!

Cena
115 € (cena zahŕňa kurzovné, moxy, skriptá - študijné materiály, adresár)
109 € pri platbe do 1. mája 2016

Strava a ubytovanie
Strava a ubytovanie sú zabezpečené v centre.

Cena ubytovanie: nocľah a pobyt 9 € na deň, noc / 7 € poplatok na deň bez nocľahu za užívanie priestorov a sociálnych zariadení, alebo nocľah na zemi vo vlastnom spacáku.
Cena strava: 5 € obed (aj s polievkou), 4 € večera, 2 € raňajky (samostatné varenie 2 €)

Viac info a prihlášky na zuna@shiatsu-terapie.sk

Workshop „Hara - stred človeka“ so Zunou na druhom Kongrese čínskej metafyziky / 4. - 6.12. 2015, Bratislava
CVIČENIA
SHIATSU V POHYBE
Letné kurzy shiatsu
meditačné centrum Rime Dzong/ Biele Karpaty/ Slovensko

• shiatsu - I.stupeň - 13.-18. júla 2010
• shiatsu - II. stupeň - 4.-8. augusta 2010
• shiatsu - III.stupeň - 9.-14. augusta 2010
Pohybové semináre využívajúce poznatky zo shiatsu v praxi s vlastným telom.

Určené pre záujemcov, ktorí majú potrebu pocítiť teóriu na vlastnom tele, pocítiť a rozhýbať energiu vo vlastných meridiánoch, uvedomiť si jinové a jangové časti tela a byť schopní ich využívať, v pohybe pracovať s vlastným hara na čerpanie energie a uzemňovanie sa.

Qigong
Energia v ľudskom tele nedokáže plynulo prúdiť, pokiaľ sa telo pravidelne nehýbe. Ak neprúdi plynulo, dostáva sa do nerovnováhy a „otvára tým dvere“ bolestiam a chorobám. Qigongom si môžeme kultivovať vnútornú energiu a stimulovať tým samoliečiace mechanizmy. Je teda vynikajúcim prostriedkom na vytvorenie základnej stability zdravia. Zameriavam sa na prax vnútornej kultivácie; zahrňuje dýchanie, vedenie pohybu, očisťovanie orgánov, vnútornú vizualizáciu a meditáciu. Cvičenia Qigongu odporúčam všetkým, ktorí cítia zodpovednosť za svoje zdravie a chcú ho udržiavať v dobrom stave aj vlastným pričinením. Cvičenia vediem ako súčasť kurzov shiatsu,  ale aj samostatne.

Čchi-kung pre telo a dušu
jeseň 2018


Do in
Cvičenia Do in sú kombináciou „stretchových“ cvičení pre meridiány, dychových cvičení, cvičení s energiou „Ki“ a automasáže. Pravidelné praktikovanie Do in je dobrou cestou ako si udržiavať vlastné zdravie. Majú efekt pre bežného človeka, dôležité sú aj pre terapeuta. Ten sa tak pomocou Do in cvičení dokáže starať aj o vlastné telo, zabezpečovať mu ošetrenia a masáž, diagnostikovať si stav vlastných meridiánov a v neposlednom rade vďaka týmto cvičeniam sa jeho schopnosť dávať dobré shiatsu obohacuje. Na kurzoch shiatsu sú súčasťou ranných qigongových rozcvičiek.

Koncom roku 2012 Zuna vydala brožúrku so všetkými Qigongovými a Do in cvičeniami, s ktorými na kurzoch shiatsu pracuje, a ktoré sú vhodné na samostatnú kultiváciu energie študentov a terapeutov shiatsu. Študenti si ju môžu objednať na adrese
zuna@shiatsu-terapie.sk

Sila ženského TAO
Intenzívne víkendové sebauzdravovacie semináre zamerané na kultiváciu ženskej energie prostredníctvom starých taoistických cvičení, meditácií a pohybových improvizácií. Hľadanie svojho stredu (centrovanie), sila troch Dantianov, vnútorný úsmev, energetické posilňovanie Mingmenu, prečisťovanie a vitalizácia orgánov, uchovávanie a využívanie sily vaječníkov, spojovanie s matkou Zemou, prijímanie nebeského svetla a mnoho ďalších.
>> čítajte viac
Copyright © 2010  |  Tvorba web stránok abWEB.sk
SHIATSU
ŽIVOT V ROVNOVÁHE