ŠKOLA SHIATSU
Copyright © 2010  |  Tvorba web stránok abWEB.sk
Shiatsu v piatich premenách energie

Centrum Surya, Biele Karpaty, Slovensko
Termíny 2019 – viď nižšie

Celoročný modul štúdia shiatsu zameraný na porozumenie dynamiky premien čchi a jej vývoja počas roka, prostredníctvom učenia o piatich prvkoch (piatich premenách energie) – VODA, DREVO, OHEŇ, ZEM, KOV. V teórii a praxi ide o hlbšiu prácu s orgánmi a dráhami jednotlivých prvkov, funkciami a poruchami orgánov a dráh, detailná práca s priebehmi energetických dráh, ich hlavných vetiev, vedľajších vetiev a spojníc a čchi-kung. Štúdium obsahuje:
• Ponorenie sa do symboliky určitých bodov na dráhach.
• V praxi opakovanie a prehlbovanie zručností v určitých technikách, nové detailné
   techniky.
• Ďalšie dôležité body na dráhach - kategórie: body tonizačné, sedatívne, hodinové,
   body prechodu, body prameňa, body s celkovým účinkom, mu a bo body, body
   piatich priehrad (drevo, oheň, zem, kov, voda).
• Práca so psychickými aspektmi orgánov.
• Dizajnovanie vlastného postupu ošetrenia na základe potreby pacienta.
• Konkrétne diagnostické prípady.
• Moxovanie.

Tvar štúdia
• Štúdium má formu intenzívnych víkendových kurzov. Každý víkend je zameraný na premenlivú fázu (element), ktorá súvisí s ročným obdobím, v ktorom seminár prebieha (jar-drevo, leto-oheň, babie leto-zem, jeseň-kov, zima-voda). Obsahuje špecifiká jednotlivých fáz v prepojení s orgánmi a dráhami.
• Počas roka sú študenti neustále zapojení do štúdia na základe domácich úloh a testov.
• Na každom stretnutí dostanú študenti podrobne vypracované skriptá
obsahujúce tabuľky súvzťažností 5 premenlivých fáz, podrobné mapy meridiánov, spojníc a bočných vetiev, funkcie jednotlivých orgánov a ich súvislosti s emóciami, popisy používaných bodov, filozofické súvislosti s jednotlivými elementmi, interaktívne doplňovanie do textu, domáce úlohy...
• Na každé nové stretnutie sa študenti pripravujú vypracovaním domácej úlohy, ktorú im rozposielame mesiac pred stretnutím. Na záver víkendu napíšu krátky test s prebraného učiva.
• Štúdium sa končí záverečnou skúškou (pokiaľ chce študent získať osvedčenie), pozostávajúcou z teoretického testu a praktického shiatsu ošetrenia. V prípade záujmu o absolvovanie tejto záverečnej skúšky je ju treba vykonať do pol roka od posledného absolvovaného stretnutia.
• Účasť na každom víkende nie je podmienkou. Škola je otvorená aj pre nezávislých študentov, zvedavcov, náhodných záujemcov s určitými skúsenosťami so shiatsu. Na záverečnú skúšku je však absolvovanie celého štúdia nevyhnutné.
• Študenti sa môžu priebežne pridávať do kurzu počas ktoréhokoľvek ročného obdobia.

Podrobný rozpis štúdia

Vyučuje
Zuna Vesan

Termíny 2019
VODA - obličky, močový mechúr / 18. – 20. 1. 2019
DREVO - pečeň, žlčník / 15. – 17. 3. 2019
OHEŇ - srdce, tenké črevo / 17. – 19. 5. 2019
ZEM - slezina-slinivka, žalúdok / 13. – 15. 9. 2019
KOV - pľúca, hrubé črevo / 15. – 17. 11. 2019

Rozvrh
piatok: 18,00 - 21,00h
sobota: 8,00 - 18,00h s obednou prestávkou
nedeľa: 8,00 - 13,00h

Cena
109 € za víkend / pri platbe viac ako 3 týždne pred víkendom 99 €
Pre skalných študentov, teda tých, čo navštívili minimálne 5 kurzov Školy shiatsu, je cena 89 €.

Cena ubytovania a stravy
10 € na noc (7 € poplatok na deň bez nocľahu za užívanie priestorov a sociálnych zariadení centra)
6 € obed (aj s polievkou), 5 € večera, 3 € raňajky
Teda dohromady za víkend 48 €
Príspevok za samostatné varenie v kuchyni modrého domu (len v zvláštnych prípadoch – diéta, pôst a pod.) je 2 € na osobu a deň.


Storno
Storno poplatky

Pre koho je štúdium vhodné
Kurz sú vhodný pre absolventov Letnej školy shiatsu I. Škola je otvorená aj pre absolventov či študentov iných škôl shiatsu, náhodných záujemcov so skúsenosťami so shiatsu, čínskej medicíny, masáží tchuej-na a pod. Účasť takýchto študentov závisí na dohovore.

Letná škola shiatsu
Štúdium mimoriadnych dráh
Štúdium šľacho-svalových dráh
Klinické okruhy

SHIATSU
ŽIVOT V ROVNOVÁHE
ŠKOLA SHIATSU 2018/2019
Čchi-kung pre telo a dušu
jeseň 2018
>> viac

Shiatsu v gynekológii

26.-28.10. 2018 1. časť
23.-25.11. 2018 2. časť
>> viac

Sila ženského tao
15.-16.12. 2018
>> viac

Zimné taoistické ústranie

10. - 13. 1. 2019
>> viac

Shiatsu v piatich premenách energie
Voda - obličky, močový mechúr / 18. - 20. 1. 2019
Drevo - pečeň, žlčník / 15. - 17. 3. 2019
Oheň - srdce, tenké črevo / 17. - 19. 5. 2019
Zem - slezina-slinivka, žalúdok / 13. - 15. 9. 2019
Kov - pľúca, hrubé črevo / 15. - 17. 11. 2019
>> viac

Letná škola shiatsu - I. stupeň
18.6.– 23.6. 2019
>> viac

Letná škola shiatsu - II. stupeň
29.6.–3.7. 2019
>> viac